בְעוּלָ֖ה

Strong’s Hebrew: 1166. בָּעַל (baal) — to marry, rule over – Bible Hub

“Sing, barren, you who didn’t give birth;
       break out into singing, and cry aloud, 
              you who didn’t travail with child:
                     for more are the children of the desolate 
              than the children of the married wife,” 
       says Yehowah יהוה.”

Isaiah 54:1
Continue reading
Standard